Program semináře v Lednici

There are no translations available.

 

 

Mokřady a zemědělství

Odborný seminář

19. – 20.9.2013

Aula Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, Lednice

 

Program   19. 9. 2013 - čtvrtek

 

8:30  –  9:30               Registrace účastníků

9:30  –  9:40               Zahájení semináře

9:40 – 10:00              Mokřady, zemědělství a vodní zdroje – usnesení Ramsarské úmluvy  o mokřadech

                                      Libuše Vlasáková, Ministerstvo životního prostředí

10:00– 10:20            Mokřady v zemědělské krajině - využijeme vědeckých poznatků v praxi?

                                      Petra Hesslerová, ENKI, o.p.s.

10:20 – 10:40            Možnosti a nástroje zmírnění degradace půd v ČR

                                      Jan Vopravil, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i.

10:40 – 11:10            Přestávka na kávu

11:10 – 11:30            Extrémní projevy podnebí a výskyt mokřadů na území ČR

                                      Jaroslav Rožňovský, Český hydrometeorologický ústav, Brno

11:30 – 11:50            Obnova mokřadů na zemědělské půdě - přístupy a zkušenosti ze zahraničí              

                                     Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.                                           

11:50 – 12:10            Využití mokřadů pro čištění  splachových  a drenážních vod ze zemědělské             

                                     výroby – příklady z ČR i zahraničí.

                                      Jan Vymazal, Česká zemědělská univerzita Praha, Enki, o.p.s.

12:10 – 12:30            Pozemkové úpravy na zemědělské půdě a jejich přínos  pro ochranu vod   a mokřadů

                                      Michal  Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i.

12:30 – 14:00            Přestávka na oběd

14:00 – 14:20            Multifunkční mokřady jako součást protipovodňových opatření v zemědělské  krajině

                                      Roman Rozínek, Naturaservis

14:20 – 14:40            Flóra a fauna podmáčených polí a vliv zemědělské praxe

                                      Radomír Němec, Jihomoravské muzeum ve Znojmě

14:40 – 15:20            Hydrological assessments for sustainable wetland management in farmed landscapes 

                                      Keith Thompson, Nový Zéland (s překladem do čj)

15:20 – 15:50             Přestávka na kávu                                   

15:50 –16:10              Voda a mokřady jako významná prostředí venkovského cestovního ruchu

                                      Josef Navrátil, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita       

16:10 – 16:40           Opatření pro využití mokřadů v zemědělské krajině  - úvod k exkurzi

                                      Petr Marada, soukromý zemědělec  Šardice a Mendelova univerzita

16:40 – 17:30            Závěrečná diskuse - moderuje Hana Čížková, Jihočeská univerzita

19:00 – 21:00            Společná večeře – raut

 

Program   20.9.2013 - pátek

8:30 - 12:30               Exkurze - Opatření pro využití mokřadů v zemědělské krajině 

Petr Marada, Šardice, okr. Hodonín

 

 

 

 

 

 

 

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Search