Seminář Mokřady a zemědělství

REGISTRACE  JE JIŽ UZAVŘENA!!!

OMLOUVÁME SE PŘÍPADNÝM DALŠÍM ZÁJEMCŮM, ALE  KAPACITA SEMINÁŘE JE ZCELA NAPLNĚNA! 

 

Pořadatelé: Ministerstvo životního prostředí, Český národní komitét pro program UNESCO Člověk a biosféra, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně a Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity

Termín semináře: 19. – 20.9. 2013

Místo konání: Aula Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, Lednice

Seminář zaměřený na problematiku mokřadů v zemědělské krajině se bude věnovat praktickým poznatkům v oblasti zakládání a využití mokřadů v zemědělské krajině a představí vzájemné interakce mokřadů a zemědělství. Exkurze druhý den povede ke konkrétním příkladům v terénu.

Cílem semináře je prohloubit spolupráci mezi rezorty zemědělství a životního prostředí a najít způsob, jak mokřady lépe začlenit do zemědělské krajiny a jak rozumně využít jejich multifunkční potenciál.

Seminář je určen zejména zemědělcům, vlastníkům zemědělské půdy, pracovníkům v ochraně přírody a životního prostředí, výzkumným pracovníkům v oblasti zemědělské výroby a ochrany vod a půd, zemědělským poradcům, vodohospodářům a studentům zemědělských a přírodovědeckých oborů.

Účast na semináři je bezplatná, úhrada nákladů mimopražských účastníků je možná. Na seminář je potřeba se předem zaregistrovat on-line.

Přihlášku na seminář, program semináře a informace  k účasti naleznete v odkazu Aktuality.

Seminář bude financován z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost a z  prostředků Ministerstva životního prostředí vyčleněných na implementaci závazků plynoucích z členství ČR v mnohostranných environmentálních smlouvách.

alt  alt  alt  alt

          alt   alt

 

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Hledání na stránkách